Υπόχρεοι απόκτησης ΑΜΚΑ Εκτύπωση

ΑΜΚΑ είναι ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από το Νόμο για όλους από τον Οκτώβριο του 2009.  Όλοι όσοι ασφαλίζονται (άμεσα ή έμμεσα), εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα ανεργίας είναι υποχρεωτικό να αποκτήσουν ΑΜΚΑ (ισχύει και για τα προστατευμένα μέλη). Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης του επισκεφθείτε την σελίδα http://www.amka.gr ή το Κ.Ε.Π της περιοχής σας.